PHP ile Iterasyon Limitleme

on

Bazen PHP ile döndürdüğümüz koleksiyonların sadece bir bölümünü döndürmek isteyebiliriz. Bunu yapmanın tabi ki çok çeşitli yolları mevcut, ancak PHP’nin SPL kütüphanesinin içerisindeki Iterators ile ilgili classları içerisinde gelen LimitIteration, bu işi kolayca yapabilmemiz için geliştirilmiş bir class’tır.

Aşağıdaki örnekte, koleksiyon içerisindeki ikinci veriden başlayarak ekrana 3 adet çıktı bastıracak bir iterasyon örneği göreceksiniz.

<?php
// Create new Array Iteration object
$items = new ArrayIterator(array(
  'first',
  'second',
  'third',
  'fourth',
  'fifth'
));

// Loop over the items second to fourth
foreach (new LimitIterator($items, 1, 3) as $item) {
  print $item . "\n";
}

LimitIteration sınıfı, 3 parametre alır; ilki Iterator türünde obje, ikincisi iterasyon limitlemesi yapılacak başlangıç offset’i, sonuncusu ise iterasyon sayısıdır. Yukarıdaki örneği çalıştırdığınızda ekrana alt alta, second, third ve fourth yazacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *